Y Cwis Croeso

Rydyn ni am i bob myfyriwr garu bywyd fel myfyriwr a bod yn barod am unrhyw beth… felly manteisiwch ar y cyfle cyntaf hwn i ddod i adnabod eich gilydd fel timau o ffrindiau newydd drwy gystadlu yn ein cwis cyfeillgar, llawn hwyl. Dyma'ch cyfle i chi gwrdd â phobl newydd, cael gwybod tipyn bach am Undeb y Myfyrwyr ac ennill gwobrau anhygoel.

Fydd y drws ar agor am 7pm, i'r Cwis cael ddechre am 8pm!

More Events (Translation needed!)

Y Senedd
25th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Parthau
4th-7th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Ffordd o Fyw
6th Mawrth
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
6th Mawrth
C164, Hugh Owen
Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
11th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Newid a Gwydnwch
13th Mawrth
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
20th Mawrth
C164, Hugh Owen
Y Senedd
25th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Rheoli Pryder
1st Mai
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
8th Mai
0.31, IBERS
Gweithdy Newid a Gwydnwch
15th Mai
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
15th Mai
C164, Hugh Owen