Y Cwis Croeso

Rydyn ni am i bob myfyriwr garu bywyd fel myfyriwr a bod yn barod am unrhyw beth… felly manteisiwch ar y cyfle cyntaf hwn i ddod i adnabod eich gilydd fel timau o ffrindiau newydd drwy gystadlu yn ein cwis cyfeillgar, llawn hwyl. Dyma'ch cyfle i chi gwrdd â phobl newydd, cael gwybod tipyn bach am Undeb y Myfyrwyr ac ennill gwobrau anhygoel.

Fydd y drws ar agor am 7pm, i'r Cwis cael ddechre am 8pm!

More Events (Translation needed!)