Elvis: '68 Comeback(TBC)

Mae'n bleser gan CinEvents, ABG a Chanolfan y Celfyddydau dod â'r Elvis '68 Comeback Special i'r sgrin fawr mewn dathliad hanner-canmlwyddiant y sioe arbennig gyda digwyddiad sinema arbennig! Cewch weld y rhaglen deledu arbennig wnaeth ddangos yn gyntaf ar 3ydd Rhagfyr 1968, ac sy'n serennu, wrth gwrs, Elvis Presley. Dyma oedd Elvis yn dychwelyd i berfformio'n fyw ac fe ail-lansiodd ei yrfa. Mae'r digwyddiad penblwydd hon yn cynnwys y darllediad teledu gwreiddiol, yn ogystal â chipolwg ecsgliwsif ar sut cafodd y rhaglen ei gwneud, sy'n cynnwys taith o gwmpas stiwdio deledu NBC a chyfraniadau gan y cyfarwyddwr Steve Binder, a Priscilla Presley.

I bwcio tocynnau, ewch i: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/cinema/elvis-%E2%80%9868-comeback-tbc

More Events (Translation needed!)