Clwb Comedi i plant

Adloniant gwych ar gyfer pawb dros 6 oed - mae gennym rai o ddigrifwyr gorau’r DU yn gwneud beth mae nhw’n gwneud gorau ... ond heb y darnau digywilydd! Y ffordd berffaith i ddifyrru’r teulu i gyd. 

Am fwy gwybodaeth, ewch i; https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/family/comedy-club-kids

More Events (Translation needed!)