RSC Live: Romeo & Juliet

Beth os oeddech yn syrthio mewn cariad am y tro cyntaf efo rhywun y dywedwyd wrthoch 'roedd yn  rhaid i chi ei gasáu?

Wedi'i osod mewn byd sy'n debyg iawn i'n byd ni, mae'r cynhyrchiad hwn o  Romeo and Juliet yn ffocysu ar genhedlaeth o bobl ifanc a anwyd i fewn i drais ac a rwygwyd yn ddarnau gan ymraniadau chwerw eu rhieni. 

Mae'r stori fwyaf enwog ar thema cariad ar yr olwg gyntaf yn ffrwydro gydag angerdd dwys a dyhead anorchfygol i newid pethau, ond yn arwain yn llawer rhy gyflym at ganlyniadau torcalonnus.

Amser rhedeg i'w gadarnhau. 

Am fwy gwybodaeth, ewch i: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/theatre/rsc-live-romeo-and-juliet

More Events (Translation needed!)

Yn Aberystwyth am y Nadolig?
21st Rhagfyr - 2nd Ionawr
Gweithdy Ffordd o Fyw
9th Ionawr
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
9th Ionawr
C164, Hugh Owen
Gweithdy Newid a Gwydnwch
16th Ionawr
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
23rd Ionawr
C164, Hugh Owen
Parthau
4th-7th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Ffordd o Fyw
6th Chwefror
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
6th Chwefror
C164, Hugh Owen
Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
11th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Newid a Gwydnwch
13th Chwefror
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
20th Chwefror
C164, Hugh Owen
Y Senedd
25th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Parthau
4th-7th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Ffordd o Fyw
6th Mawrth
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
6th Mawrth
C164, Hugh Owen
Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
11th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Newid a Gwydnwch
13th Mawrth
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
20th Mawrth
C164, Hugh Owen
Y Senedd
25th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Rheoli Pryder
1st Mai
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
8th Mai
0.31, IBERS
Gweithdy Newid a Gwydnwch
15th Mai
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
15th Mai
C164, Hugh Owen