RSC Live: Romeo & Juliet

Beth os oeddech yn syrthio mewn cariad am y tro cyntaf efo rhywun y dywedwyd wrthoch 'roedd yn  rhaid i chi ei gasáu?

Wedi'i osod mewn byd sy'n debyg iawn i'n byd ni, mae'r cynhyrchiad hwn o  Romeo and Juliet yn ffocysu ar genhedlaeth o bobl ifanc a anwyd i fewn i drais ac a rwygwyd yn ddarnau gan ymraniadau chwerw eu rhieni. 

Mae'r stori fwyaf enwog ar thema cariad ar yr olwg gyntaf yn ffrwydro gydag angerdd dwys a dyhead anorchfygol i newid pethau, ond yn arwain yn llawer rhy gyflym at ganlyniadau torcalonnus.

Amser rhedeg i'w gadarnhau. 

Am fwy gwybodaeth, ewch i: https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/theatre/rsc-live-romeo-and-juliet

More Events (Translation needed!)