Raffl Gasglu ar gyfer Banc Bwyd

Helpwch Aberystwyth Jubilee Storehouses i ddarparu bwyd i bobl leol mewn argyfwng.

Ymhlith yr eitemau sydd eu hangen mae bagiau te, siwgr, grawnfwyd, cawl, reis, india corn, tiwna, pasta, siocled, papur ty bach neu unrhyw eitemau tun eraill!

Cewch docyn raffl ar gyfer pob eitem o fwyd a roddwch a chewch gyfle i ennill nwyddau Prifysgol Aberystwyth! Bydd y raffl yn cael ei chynnal ddydd Llun 26 Chwefror a byddwn ni'n cysylltu â'r enillwyr erbyn diwedd yr wythnos

More Events (Translation needed!)

Raffl Gasglu ar gyfer Banc Bwyd
19th-23rd Chwefror
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Academi Ymgeiswyr
20th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Canfod Cyfarwyddiadau
20th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Digwyddiad Gwau Elusennol
21st Chwefror
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Academi Ymgeiswyr
21st Chwefror
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Picnic Wrth Wylio Dolffiniaid
22nd Chwefror
Cofeb Rhyfel Aberystwyth
Glanhau'r Traeth
23rd Chwefror
Traeth y Gogledd, Aberystwyth
Superteams: Menywod
23rd-25th Chwefror
Aberystwyth Students' Union
Rhedwyr Harriers Yn Cymryd Dros Y Parc
24th Chwefror
Rhodfa Plascrug
Superteams: Dynion
2nd-4th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Diwedd y Bleidlais
16th Mawrth
Noson Canlyniadau
16th Mawrth
Dydd Sadwrn Varsity
21st Ebrill
Bangor
UMAber Yn Dathlu: Cymdeithasau
23rd Ebrill
Pier Brasserie TBC
UMAber Yn Dathlu: Chwaraeon
25th Ebrill
Parc Brynrodyn
Aber7s : Twrnament Rygbi
5th-6th Mai
Aberystwyth