Academi Ymgeiswyr

ACADEMI YMGEISWYR

Yr Academi Ymgeiswyr yw eich cyfle chi i ganfod popeth rydych chi angen ei wybod ynglyn â'r gwahanol rolau swyddogion llawn-amser a rhan-amser, a sut maen nhw'n perthyn i Undeb y Myfyrwyr yn fwy cyffredinol. Gallwch weld y dyddiadau allweddol i gyd a ffeithiau am yr etholiadau, yn ogystal â holi cwestiynau i'r swyddogion cyfredol a'r staff ategol profiadol.

 

Mae croeso i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ddod i'r Academi Ymgeiswyr - does dim angen i chi fod ag unrhyw wybodaeth flaenorol o'r swyddi, yr etholiadau neu hyd yn oed Undeb y Myfyrwyr, a does dim rhaid i chi ymrwymo i enwebu eich hun fel ymgeisydd drwy fynychu'r sesiwn.

 

Cynhelir Academi’r Ymgeiswyr am 2pm ddydd Mawrth 6, 13 ac 20 Chwefror, yn ogystal â dydd Mercher 14 a 21 Chwefror yn Ystafell Bwyllgor Undeb y Myfyrwyr. 

 

Am fwy Gwybodaeth, ewch i: www.umaber.co.uk/etholiadau/

More Events (Translation needed!)

Gweithdy Ffordd o Fyw
17th Hydref
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
24th Hydref
C164, Hugh Owen
Homecoming: Cofrestru
26th Hydref
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Homecoming!
27th Hydref
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Gweithdy Rheoli Pryder
7th Tachwedd
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
14th Tachwedd
0.31, IBERS
Gweithdy Newid a Gwydnwch
21st Tachwedd
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
21st Tachwedd
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
9th Ionawr
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
9th Ionawr
C164, Hugh Owen
Gweithdy Newid a Gwydnwch
16th Ionawr
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
23rd Ionawr
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
6th Chwefror
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
6th Chwefror
C164, Hugh Owen
Gweithdy Newid a Gwydnwch
13th Chwefror
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
20th Chwefror
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
6th Mawrth
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
6th Mawrth
C164, Hugh Owen
Gweithdy Newid a Gwydnwch
13th Mawrth
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
20th Mawrth
C164, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
1st Mai
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
8th Mai
0.31, IBERS
Gweithdy Newid a Gwydnwch
15th Mai
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
15th Mai
C164, Hugh Owen