Academi Ymgeiswyr

ACADEMI YMGEISWYR

Yr Academi Ymgeiswyr yw eich cyfle chi i ganfod popeth rydych chi angen ei wybod ynglyn â'r gwahanol rolau swyddogion llawn-amser a rhan-amser, a sut maen nhw'n perthyn i Undeb y Myfyrwyr yn fwy cyffredinol. Gallwch weld y dyddiadau allweddol i gyd a ffeithiau am yr etholiadau, yn ogystal â holi cwestiynau i'r swyddogion cyfredol a'r staff ategol profiadol.

 

Mae croeso i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ddod i'r Academi Ymgeiswyr - does dim angen i chi fod ag unrhyw wybodaeth flaenorol o'r swyddi, yr etholiadau neu hyd yn oed Undeb y Myfyrwyr, a does dim rhaid i chi ymrwymo i enwebu eich hun fel ymgeisydd drwy fynychu'r sesiwn.

 

Cynhelir Academi’r Ymgeiswyr am 2pm ddydd Mawrth 6, 13 ac 20 Chwefror, yn ogystal â dydd Mercher 14 a 21 Chwefror yn Ystafell Bwyllgor Undeb y Myfyrwyr. 

 

Am fwy Gwybodaeth, ewch i: www.umaber.co.uk/etholiadau/

 

More Events (Translation needed!)

Raffl Gasglu ar gyfer Banc Bwyd
19th-23rd Chwefror
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Academi Ymgeiswyr
20th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Canfod Cyfarwyddiadau
20th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Digwyddiad Gwau Elusennol
21st Chwefror
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Academi Ymgeiswyr
21st Chwefror
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Picnic Wrth Wylio Dolffiniaid
22nd Chwefror
Cofeb Rhyfel Aberystwyth
Glanhau'r Traeth
23rd Chwefror
Traeth y Gogledd, Aberystwyth
Superteams: Menywod
23rd-25th Chwefror
Aberystwyth Students' Union
Rhedwyr Harriers Yn Cymryd Dros Y Parc
24th Chwefror
Rhodfa Plascrug
Superteams: Dynion
2nd-4th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Diwedd y Bleidlais
16th Mawrth
Noson Canlyniadau
16th Mawrth
Dydd Sadwrn Varsity
21st Ebrill
Bangor
UMAber Yn Dathlu: Cymdeithasau
23rd Ebrill
Pier Brasserie TBC
UMAber Yn Dathlu: Chwaraeon
25th Ebrill
Parc Brynrodyn
Aber7s : Twrnament Rygbi
5th-6th Mai
Aberystwyth