Academi Ymgeiswyr

ACADEMI YMGEISWYR

Yr Academi Ymgeiswyr yw eich cyfle chi i ganfod popeth rydych chi angen ei wybod ynglyn â'r gwahanol rolau swyddogion llawn-amser a rhan-amser, a sut maen nhw'n perthyn i Undeb y Myfyrwyr yn fwy cyffredinol. Gallwch weld y dyddiadau allweddol i gyd a ffeithiau am yr etholiadau, yn ogystal â holi cwestiynau i'r swyddogion cyfredol a'r staff ategol profiadol.

 

Mae croeso i holl fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ddod i'r Academi Ymgeiswyr - does dim angen i chi fod ag unrhyw wybodaeth flaenorol o'r swyddi, yr etholiadau neu hyd yn oed Undeb y Myfyrwyr, a does dim rhaid i chi ymrwymo i enwebu eich hun fel ymgeisydd drwy fynychu'r sesiwn.

 

Cynhelir Academi’r Ymgeiswyr am 2pm ddydd Mawrth 6, 13 ac 20 Chwefror, yn ogystal â dydd Mercher 14 a 21 Chwefror yn Ystafell Bwyllgor Undeb y Myfyrwyr. 

 

Am fwy Gwybodaeth, ewch i: www.umaber.co.uk/etholiadau/

 

More Events (Translation needed!)

Gweithdy Rheoli Pryder
23rd Ionawr
C164, Hugh Owen
Ffeiriau’r UM
28th-31st Ionawr
Undeb Y Myfyrwyr
Cwrdd a Chyfarch: Mynywod
31st Ionawr
Ystafell #4, Yr Undeb
Cwrdd a Chyfarch:LHDTC+
31st Ionawr
Ystafell #4, Yr Undeb
Cwrdd a Chyfarch: Rhieni, Gofalwr a Myfyrwyr Aeddfed
1st Chwefror
Ystafell #1, Yr Undeb
Cwrdd a Chyfarch: CALlE!
1st Chwefror
Ystafell #1, Yr Undeb
Cwrdd a Chyfarch: Myfyrwyr Rhyngwladol
1st Chwefror
Underground, Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Parthau
4th-7th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Ffordd o Fyw
6th Chwefror
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
6th Chwefror
C164, Hugh Owen
Pop Up Planhigion
10th Chwefror
Undeb Y Myfyrwyr
Planhigion ty, iradiddion, cacti a terrariums I ddod a byd o liw i’ch stafelloedd fyw!
Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
11th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Newid a Gwydnwch
13th Chwefror
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
20th Chwefror
C164, Hugh Owen
Y Senedd
25th Chwefror
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Parthau
4th-7th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Ffordd o Fyw
6th Mawrth
0.31, IBERS
Gweithdy Rheoli Pryder
6th Mawrth
C164, Hugh Owen
Dyddiad cau ar gyfer Syniadau
11th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Newid a Gwydnwch
13th Mawrth
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
20th Mawrth
C164, Hugh Owen
Y Senedd
25th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth
Gweithdy Rheoli Pryder
1st Mai
C164, Hugh Owen
Gweithdy Ffordd o Fyw
8th Mai
0.31, IBERS
Gweithdy Newid a Gwydnwch
15th Mai
C165, Hugh Owen
Gweithdy Rheoli Pryder
15th Mai
C164, Hugh Owen