UMAber Yn Dathlu: Cymdeithasau

Fel rhan o'r wythnos UMAber yn Dathlu, cynhelir ein Cinio Dathlu'r Cymdeithasau blynyddol ar nos Lun, 23ain o Ebrill ym Mhrif Ystafell UMAber.

Mae’r cinio Gwobrau Cymdeithasau blynyddol yn coffáu ymdrechion parhaus grwpiau Tîm Aber ac unigolion drwy'r flwyddyn.

Archebwch docyn YMA

More Events (Translation needed!)