Superteams: Dynion

Os na wyddech chi'n barod, Superteams yw PRIF ddigwyddiad y flwyddyn. Fe'i cynhelir gan Undeb y Myfyrwyr, a bydd myfyrwyr yn trefnu eu hunain yn dimoedd o 10 er mwyn cystadlu mewn amryw enfawr o weithgareddau a chwaraeon dros y penwythnos. Paratowch eich hun ar gyfer tynnu coes, chwys a llawer o fwd!

Cofrestrwch eich tîm ar dudalen we Undeb y Myfyrwyr am 9am ar 29 Ionawr 2018 i osgoi cael eich siomi – llynedd gwerthodd y rhain allan mewn LLAI NA munud, felly sicrhewch eich bod chi wedi paratoi a bod gennych chi'r holl wybodaeth angenrheidiol wrth law.

Mwy o wybodaeth

More Events (Translation needed!)

Parth Llesiant
15th Hydref - 15th Tachwedd
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Nol i Aber
27th-29th Hydref
Aberystwyth
'Vintage Kilo Sale' Aberystwyth
28th Hydref
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
13th Tachwedd
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Parth Academaidd
14th Tachwedd
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Parth Diwylliant Cymreig
16th Tachwedd
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
SURE i Iechyd Meddwl
27th Tachwedd
Picturehouse
This course is a basic Mental Health awareness course with information on what to look for, how to help ourselves and how to help others. The course is open to and suitable for anyone, particularly those with no previous training or knowledge of MH
SURE: i Iechyd Meddwl
28th Tachwedd
Picturehouse
This course is a basic Mental Health awareness course with information on what to look for, how to help ourselves and how to help others. The course is open to and suitable for anyone, particularly those with no previous training or knowledge of MH
Superteams: Menywod
23rd-25th Chwefror
Aberystwyth Students' Union
Superteams: Dynion
2nd-4th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Dydd Sadwrn Varsity
21st Ebrill
Bangor
Aber7s
5th-6th Mai
Aberystwyth