Cyfnewidfa Stoc a Bingo Big Joe

£3 ymlaen llaw / £5 am docyn cyffredinol

Noson fwy hamddenol ar ddiwedd y penwythnos croeso gyda Bingo BJ! Bydd Big Joe yn Undeb y Myfyrwyr â'i sioe Bingo gomig yn tynnu coes a chynnig gwobrau sâl a heriau doniol. Ac os nad yw hynny'n ddigon, bydd Joe yn hacio system y Bar ac yn ail gyflwyno ffefryn yr Undeb– y gyfnewidfa Stoc! Cofia gadw llygad barcud wrth i brisiau diodydd ostwng a chodi yn ystod y nos ac amseru pethau’n iawn i fachu bargen. Bydd dim felan nos Sul yma!

Tocynnau: https://tick-it.uk/e/9/big-joes-bingo-stock-exchange

Digwyddiadau Facebook: https://www.facebook.com/events/1577068312317877

More Events (Translation needed!)