Oxjam Aber

Ar 13eg-14eg Hydref, mae Oxjam yn dychwelyd i Aber am y tro cyntaf ers tair blynedd; caiff y digwyddiad ei redeg gan gymdeithas newydd, Oxjam Aber, sef grwp o wirfoddolwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Aber.

Oxjam yw'r wyl gerddoriaeth werin gwlad fwyaf yn y DU, ac mae 100% o'r elw yn mynd i Oxfam GB, sef elusen fyd-eang sydd â'r nod o leihau tlodi ledled y byd.

Mae'r penwythnos yn cynnwys cerddoriaeth fyw - acwstig a bandiau, tipyn o steil diolch i gymdeithas Tickled Pink, raffl, Bierkeller, nosweithiau clwb a hefyd coctels Oxjam mewn rhai lleoliadau. Am fwy o wybodaeth a thocynnau, dilynnwch y ddolen: Tudalen Facebook.

Tocynnau adar cynnar ar gael o ddydd Gwener, 18th o Awst! (Cliciwch yma)

 

 

 

More Events (Translation needed!)

Parth Llesiant
15th Hydref - 15th Tachwedd
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Nol i Aber
27th-29th Hydref
Aberystwyth
'Vintage Kilo Sale' Aberystwyth
28th Hydref
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Parth Chwaraeon a Chymdeithasau
13th Tachwedd
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Parth Academaidd
14th Tachwedd
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Parth Diwylliant Cymreig
16th Tachwedd
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
SURE i Iechyd Meddwl
27th Tachwedd
Picturehouse
This course is a basic Mental Health awareness course with information on what to look for, how to help ourselves and how to help others. The course is open to and suitable for anyone, particularly those with no previous training or knowledge of MH
SURE: i Iechyd Meddwl
28th Tachwedd
Picturehouse
This course is a basic Mental Health awareness course with information on what to look for, how to help ourselves and how to help others. The course is open to and suitable for anyone, particularly those with no previous training or knowledge of MH
Superteams: Menywod
23rd-25th Chwefror
Aberystwyth Students' Union
Superteams: Dynion
2nd-4th Mawrth
Undeb Myfyrwyr Aberystwyth
Dydd Sadwrn Varsity
21st Ebrill
Bangor
Aber7s
5th-6th Mai
Aberystwyth