Oxjam Aber

Ar 13eg-14eg Hydref, mae Oxjam yn dychwelyd i Aber am y tro cyntaf ers tair blynedd; caiff y digwyddiad ei redeg gan gymdeithas newydd, Oxjam Aber, sef grwp o wirfoddolwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Aber.

Oxjam yw'r wyl gerddoriaeth werin gwlad fwyaf yn y DU, ac mae 100% o'r elw yn mynd i Oxfam GB, sef elusen fyd-eang sydd â'r nod o leihau tlodi ledled y byd.

Mae'r penwythnos yn cynnwys cerddoriaeth fyw - acwstig a bandiau, tipyn o steil diolch i gymdeithas Tickled Pink, raffl, Bierkeller, nosweithiau clwb a hefyd coctels Oxjam mewn rhai lleoliadau. Am fwy o wybodaeth a thocynnau, dilynnwch y ddolen: Tudalen Facebook.

Tocynnau adar cynnar ar gael o ddydd Gwener, 18th o Awst! (Cliciwch yma)

 

 

 

More Events (Translation needed!)

Dydd Sadwrn Varsity
21st Ebrill
Bangor
UMAber Yn Dathlu: Cymdeithasau
23rd Ebrill
Pier Brasserie TBC
UMAber Yn Dathlu: Chwaraeon
25th Ebrill
Parc Brynrodyn
UMAber yn Dathlu: Gwobrau Staff a Myfyrwyr
26th Ebrill
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Aber7s : Twrnament Rygbi
5th-6th Mai
Aberystwyth