Oxjam Aber

Ar 13eg-14eg Hydref, mae Oxjam yn dychwelyd i Aber am y tro cyntaf ers tair blynedd; caiff y digwyddiad ei redeg gan gymdeithas newydd, Oxjam Aber, sef grwp o wirfoddolwyr sy'n astudio ym Mhrifysgol Aber.

Oxjam yw'r wyl gerddoriaeth werin gwlad fwyaf yn y DU, ac mae 100% o'r elw yn mynd i Oxfam GB, sef elusen fyd-eang sydd â'r nod o leihau tlodi ledled y byd.

Mae'r penwythnos yn cynnwys cerddoriaeth fyw - acwstig a bandiau, tipyn o steil diolch i gymdeithas Tickled Pink, raffl, Bierkeller, nosweithiau clwb a hefyd coctels Oxjam mewn rhai lleoliadau. Am fwy o wybodaeth a thocynnau, dilynnwch y ddolen: Tudalen Facebook.

Tocynnau adar cynnar ar gael o ddydd Gwener, 18th o Awst! (Cliciwch yma)

 

 

 

More Events (Translation needed!)

RSC Live: Romeo & Juliet
18th Gorffennaf
Canolfan y Celfyddydau
Tan Y Bwlch Marine Society Clean up
21st Gorffennaf
Treath De Aberystwyth
Roll for Remission!
25th Gorffennaf
Canolfan y Celfyddydau
Ethiopian Dreams!
27th-28th Gorffennaf
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
THOMAS AND FRIENDS: BIG WORLD! (U)
27th Gorffennaf - 2nd Awst
Aberystwyth Arts Centre
ADVANCING ABERYSTWYTH: BEAUTY & THE BEAST (SINGALONG!) (PG)
27th Gorffennaf
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Glanhau'r Treath
28th Gorffennaf
Treath De Aberystwyth
MusicFest
28th Gorffennaf - 4th Awst
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
MusicFest Gala Opening!
28th Gorffennaf
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Ffair Haf Nanteos
29th Gorffennaf
Plas Nanteos Mansion Country House Hotel
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN! (PG)
3rd-5th Awst
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Aberystwyth vs. Abergavenny!
5th Awst
Stadiwm Pen-Y-Pound, Abergavenny
Dydd Mor-ladron a Mor-Forynion
9th Awst
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
The Demon Barbers XL!
11th Awst
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Clwb Comedi i plant
12th Awst
Canolfan y Celfyddydau
Much Ado About Nothing!
16th Awst
Canolfan y Celfyddydau
Elvis: '68 Comeback(TBC)
16th-17th Awst
Canolfan y Celfyddydau
NY MET: Eugene Onegin (Encore).
17th Awst
Canolfan y Celfyddydau
Aberration!
17th Awst
Canolfan y Celfyddydau
The Big Tribute 2018 Pass Penwythnos!
24th Awst
Canolfan y Celfyddydau
The Big Tribute 2018!
24th-26th Awst
Llanbadarn Industrial Estate, Aberystwyth
Cwmni Theatr Castaway Aberystwyth; Alfie
24th-25th Awst
Canolfan Celfyddydau Aberystwyth
Noson o Musical Theatre
29th Awst
Canolfan y Celfyddydau