Glasfyfyrwyr 2017

Diben cyfnod y Glas yw eich helpu i setlo i mewn, gwneud ffrindiau a dod i garu eich cartref newydd!

Yn ystod Wythnos y Glas, mae gennym ni amrywiaeth o bethau ar y gweill i'ch cyflwyno i fywyd yn y Brifysgol. Mae'n llawn-dop o gyfleoedd i gwrdd â phobl newydd a gwneud ffrindiau. Mae ein gweithgareddau a'n digwyddiadau ar gyfer pawb, p'un ai ydych chi'n las-fyfyriwr sydd newydd adael yr ysgol, myfyriwr hyn neu'n fyfyriwr sy'n dychwelyd... mae gennym ni rywbeth i chi i gyd.

Edrychwch ar y rhestr isod i weld y digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn ystod wythnos y Glas.

More Events (Translation needed!)