Shwmae a chroeso i Aberystwyth Fi yw Llywydd UMCA a Swyddog Materion Cymreig eleni, a dwi newydd orffen tair blynedd anhygoel yn astudio Hanes Cymru a Daearyddiaeth Ddynol. Mawr yw fy niolch i UMCA a’i gymdeithas am y profiadau amhrisiadwy ges i tra’n fyfyriwr! Fel Llywydd UMCA a Swyddog Materion Cymreig, byddaf yn cynrychioli ac yn brwydro dros eich hawliau chi fel myfyrwyr Cymraeg. Mae’n hanfodol bod eich llais yn cael ei glywed a dwi yma i wneud hynny. Byddaf yn trefnu amryw o ddigwyddiadau a gweithgareddau sydd wedi bod yn rhan ganolog o’r calendr blynyddol ynghyd a nifer o newidiadau cyffrous a fydd yn digwydd dros y flwyddyn. Pwrpas UMCA yw cynrychioli chi fyfyrwyr Cymraeg, myfyrwyr iaith gyntaf ac ail iaith. Mae UMCA yn credu’n gryf bod pawb yn ddysgwr ac rydym yn cynnig gwersi Cymraeg am ddim i aelodau sydd eisiau dysgu ymhellach. Wrth ymaelodi gallwch fod yn rhan o’r gweithgareddau a digwyddiadau hyn a phrofi cymdeithas Cymraeg a Chymreig gwbl naturiol. Dwi wir yn edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf ym Mhrifysgol Aberystwyth a chael cyfle i gwrdd â chi gyd! Cofiwch alw draw i fy swyddfa ym Mhantycelyn ac yn yr Undeb am sgwrs. Dwi yma i’ch cynrychioli chi fel myfyrwyr Cymreig ac i helpu i wneud eich profiad yn Aberystwyth yn yr un gorau bosib!

Ceir isod y cynnydd diweddaraf ynghylch ymgyrchoedd, prosiectau ac addewidion swyddogion unigol. Bydd swyddogion yn diweddaru'r system goleuadau traffig i adlewyrchu eu cynnydd. Os ydych yn dymuno herio ein cynnydd, gadewch sylw. Bydd y Tîm Democratiaeth yn ymgynghori â'r Swyddogion a chaiff y cynnydd diweddaraf ei newid felly ac os yw'n addas i wneud hynny. 

Yn dod yn fuan...


Yn dod yn fuan...


Neges hwyl fawr: Swyddog Materion Cymreig a Llywydd UMCA

Mae fy mlwyddyn fel Llywydd UMCA wedi gwirioneddol hedfan ers i mi ddechrau rhyw flwyddyn yn ôl. Dwi wir wedi mwynhau cynrychioli myfyrwyr Cymraeg ym mhob agwedd o’r brifysgol.

 
Ryseitiau Lleol

Mae'r cynhwysion wedi cael eu prynnu gan fusnesau lleol; mae'r prydau hyn yn ddewis amgen a rhatach o gymharu â bwydydd parod o archfarchnadoedd - mwynhewch!

 
Blog ymgyrch Lleol

Yn ystod y mis Mai mi fydd Ymgyrch LLEOL yn ei anterth. Pwrpas yr ymgyrch yw annog Myfyrwyr i siopa gyda busnesau lleol gan ddangos y buddion o wneud hynny i chi.

 
Blog ar Pantycelyn

Rhywbeth anodd iawn yw esbonio’r gymdeithas unigryw sy’n bodoli o ganlyniad i Bantycelyn, ond dwi’n credu bod rhoi tipyn o hanes am yr ymgyrch i’w hachub yn rhoi dealltwriaeth o bwysigrwydd y neuadd nid yn unig i’r brifysgol ond i Gymru gyfan.

 
Gair gan y trefnydd...

Mae Dawns Ryng-gol 2016 yn bendant am fod yn un o'r goreuon eto eleni!

 
 

 


umca.llywydd@aber.ac.uk          01970 621739          @UMAber_UMCA