Helo, Rydw ydw i a fi yw eich Swyddog Addysg! Dwi newydd raddio gyda gradd Meistr mewn Mathemateg; dyma fy mhumed flwyddyn yn Aberystwyth a dwi wedi bod yn cyfranogi yn yr Undeb ac yng nghynrychiolaeth y myfyrwyr bob blwyddyn. Yn ystod y flwyddyn nesaf, byddwch chi'n fy ngweld i o gwmpas y campws yn siarad â myfyrwyr a'ch cynrychiolwyr academaidd am yr hyn sydd o bwys i chi. Cynrychiolaeth yw prif ran o fy swydd i ac o ganlyniad dwi'n eistedd ar lawer o bwyllgorau'r brifysgol i sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei glywed yn gyson ar bob lefel y brifysgol. Yn ystod y flwyddyn nesaf, bydda i'n gweithio gyda chynrychiolwyr academaidd i ganfod ffyrdd newydd iddyn nhw fod yn rhan o strwythurau'r brifysgol i sicrhau bod wastad gan fyfyrwyr sedd wrth y bwrdd pan fydd penderfyniadau'n cael eu gwneud. Dwi hefyd am glywed oddi wrthoch chi. Os ydych chi'n meddwl byddai modd newid rhywbeth yn y brifysgol neu yn yr Undeb, rhowch wybod i mi. Dwi yma ar gyfer popeth academaidd – cofiwch os oes erioed angen cyngor diduedd arnoch chi, mae ein canolfan gyngor gerllaw.

Ceir isod y cynnydd diweddaraf ynghylch ymgyrchoedd, prosiectau ac addewidion swyddogion unigol. Bydd swyddogion yn diweddaru'r system goleuadau traffig i adlewyrchu eu cynnydd. Os ydych yn dymuno herio ein cynnydd, gadewch sylw. Bydd y Tîm Democratiaeth yn ymgynghori â'r Swyddogion a chaiff y cynnydd diweddaraf ei newid felly ac os yw'n addas i wneud hynny. 

Yn dod yn fuan...

 

Yn dod yn fuan...


Gwobrau Dysgu

Ymhen llai na thri mis, bydd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth yn cynnal ei 6ed Gwobrau Dysgu dan Arweiniad Myfyrwyr blynyddol. Ond yr hyn sy'n fwy cyffrous na hynny yw'r ffaith bod enwebiadau ar gyfer gwobrau eleni ar agor!

 
Yr ACF a fi

Mae'r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn arolwg cenedlaethol o israddedigion yn eu blwyddyn olaf yn y DU. Mae'n gofyn sawl cwestiwn ynglyn â'ch amser a'ch profiadau yn y brifysgol.

 
 

 


undeb.addysg@aber.ac.uk          01970 621736          @UMAber_addysg