Swyddogion cyflogedig sydd yn cael eu hethol gan y myfyrwyr i arwain yr Undeb yw’r swyddogion llawn amser. Maent un ai’n fyfyrwyr cyfredol sydd wedi cymryd blwyddyn allan o’u hastudiaethau, neu’n fyfyrwyr sydd newydd raddio ac fe gaent eu dewis bob mis Mawrth ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf (ond dim ond unwaith mae modd eu hail-ethol).

 
 
Lauren Marks Rhun Dafydd Jasmine Cross Ryan Myles Naomi Cutler
Llywydd yr Undeb Swyddog Materion
Cymreig

a Llywydd UMCA
Swyddog
Gweithgareddau
Swyddog Addysg Swyddog Lles

 


 
Cynrychiolwyr sydd yn cael eu hethol gan fyfyrwyr ond ddim yn derbyn cyflog yw’r swyddogion rhan amser  (dim ond grwpiau penodol o fyfyrwyr sy’n cael ethol Swyddogion Adrannol a Rhyddhad). Mae’r swyddogion rhan amser yn parhau gyda’u hastudiaethau wrth gyflawni’r rôl ac nid oes oriau gwaith pendant ganddynt.  Mae cyfnod rôl swyddog rhan amser yn parhau am un flwyddyn academaidd. Mae gan bob swyddog gyfrifoldeb dros ardal benodol fel y nodir yng Nghyfansoddiad yr Undeb.
Alice Ball Rhiannon
Edmunds
Xander
Barnes
James
Sherwood
Kelly Furlong Ross Paton Branwen
Glyn
Dirprwy
Swyddog
Lles
Swyddog
RAG
Swyddog
Chwaraeon
Swyddog
Cymdeithasau
Swyddog
Cynaladwyedd
a Moeseg
Cadeirydd
yr Undeb
Swyddog
yr Iaith
Gymraeg

Anna Hunter Dante Lloyd Ed Jones Hazim Jasman
Swyddog
Merched
Swyddog
Myfyrwyr
Anabl
Swyddog LHDT+ Swyddog Pobl
Dduon a
Lleiafrifoedd
Ethnig

Ar Gael Eleanor
Furness
Emir Fauzi
Swyddog
Myfyrwyr
Uwchraddedig
Swyddog
Myfyrwyr Hyn
Swyddog
Myfyrwyr
Rhyngwladol