Y Print Mân 

Mwy...

Ein Dogfennau Llywodraethu

Cawn ein llywodraethu gan Gyfansoddiad a dogfennau pwysig eraill sy'n amlinellu'r prosesau a'r rheolau y tu ôl i bopeth rydym yn ei wneud. Mae'r dogfennau hyn yn amlinellu'r hyn rydym yn ei wneud a sut rydym yn mynd i gyflawni ein hamcanion.

Cawsant eu trefnu'n sawl adran ar wahân er mwyn ei wneud yn haws i ganfod yr hyn rydych yn chwilio amdano, ond os oes gennych unrhyw gwestiwn, byddwn yn fodlon eich helpu.

Ein Polisïau

Cafodd y polisïau isod eu datblygu a'u pleidleisio arnynt gan fyfyrwyr ac mae'r rhain yn helpu dylanwadu ar ein cyfeiriad gwleidyddol. I gael gwybod mwy ynglyn â sut gallwch gyfranogi a chyfrannu at ein gwaith, ewch i weld tudalennau Newid Aber.

Gweithgareddau

 1. Lliwiau'r Cymdeithasau a Chyfranogiad
 2. Dillad Clybiau Chwaraeon a Chymdeithasau
 3. Ymgysylltu: Cymdeithasau a Chlybiau Chwaraeon

Y Gymuned

 1. Cwrw Go Iawn
 2. Diwedd ar Carnage
 3. Gorsafoedd Pleidleisio & Wardiau Ceredigion
 4. Diffyg Hyder ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda
 5. Dewch â'r Gofeb Rhyfel yn ôl i'r Undeb
 6. Mae Deddf 1994 yn Peri Problemau
 7. Lleoliad Digwyddiadau UCM Cymru

Democratiaeth a Llywodraethu

 1. Nid er Elw
 2. Agor etholiadau i fyny I bawb
 3. Cyfyngu ar y Cyfnod Canfasio
 4. Pwyllgorau Ymddiriedolwyr
 5. Cynrychiolwyr Myfyrwyr i eistedd ar Bwyllgor Taliadau'r Brifysgol
 6. Adolygiad o Rôl Swyddogion yr UM
 7. Mabwysiadu Atodlen 3

Addysg

 1. Cadwch Eich Addewid… Cadwch Erasmus
 2. Polisi Asesiad ac Adborth
 3. Polisi Cydnabyddiaeth o Anawsterau Dysgu
 4. Anghysondebau o ran y defnydd o Blackboard ymhlith Staff
 5. Ffynhonnau Dwr

Yr Amgylchedd

 1.  

Rhyddhad

 1. Polisi Hawl i Ddewis
 2. Ailgyflwyno Graddau i Fyfyrwyr Trawsryweddol
 3. Dim Goddefgarwch o Aflonyddu Rhywiol yn EIN HUNDEB
 4. Cefnogwch Ymgyrch y Rhuban Gwyn
 5. Model Cymdeithasol o Anabledd
 6. Nid newyddion ydy Bronnau
 7. Gwneud Toiledau Rhywedd Niwtral yn Realiti
 8. Diddymu troseddau casineb yng Nghymru

Lles

 1. Fforwm Tai Preifat
 2. Hyrwyddo Condomau Rhad ac am Ddim
 3. Darparu Hyfforddiant Sensitifrwydd i bobl
 4. Dylech chi ei gyfreithloni, nid ei feirniadu
 5. Y Gronfa Ariannol Wrth Gefn mewn AU

Yr Iaith Gymraeg

 1. Cynnig Pantycelyn
 2. Undeb sy’n parchu’r ddwyiaith