CynrychiolaethMae cynrychiolaeth yn ymwneud â gwneud yn siwr bod eich barn, anghenion a buddiannau yn cael eu clywed gan y bobl berthnasol. Yma yn UMAber, ein rôl yw sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed ar draws y Brifysgol. P'un a yw hyn drwy ein Cynrychiolwyr Academaidd mewn adrannau a sefydliadau, neu yn Newid Aber (y corff sy’n gwneud penderfyniadau mwyaf yn yr Undeb), byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu chi i gael dweud eich dweud.