Yr Undeb Ewropeaidd a Rhyngwladol

Mae’r Ganolfan Gynghori’n cynnig gwybodaeth a chyngor ar faterion sy’n ymwneud yn benodol â myfyrwyr rhyngwladol:

  • Cefnogaeth academaidd ac i ddysgwyr
  • Ymdrin â materion tai
  • Gweithio yn y DU
  • Cynhaliaeth ariannol mewn argyfwng

I drefnu apwyntiad neu i siarad ag un o’r cynghorwyr cymwys a diduedd, a fyddech gystal â chwblhau’r ffurflen sydd gyferbyn.