Cwynion ac Apêl

Gall y Ganolfan Gynghori eich darparu â chyngor, eiriolaeth a chynrychiolaeth ar faterion sy’n bwysig i chi, gan gynnwys:

  • Apêl academaidd a gwrandawiadau arferion annheg
  • Cwynion ac apêl anacademaidd
  • Materion o aflonyddu
  • Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

I drefnu apwyntiad neu i siarad ag un o’r cynghorwyr cymwys a diduedd, a fyddech gystal â chwblhau’r ffurflen sydd gyferbyn.