Academaidd

Mae’r Ganolfan Gynghori’n cynnig gwybodaeth, cyngor a chynrychiolaeth ar drefniannau’r brifysgol mewn meysydd megis:

  • Y gwasanaethau cymorth academaidd i ddysgwyr sydd ar gael
  • Cyflwyno gwaith cwrs yn hwyr
  • Ffurflenni amgylchiadau arbennig
  • Ail-sefyll arholiadau

I drefnu apwyntiad neu i siarad ag un o’r cynghorwyr cymwys a diduedd, a fyddech gystal â chwblhau’r ffurflen sydd gyferbyn.