Dyma'r categorïau ar gyfer gwobrau 2017...

Darlithydd y Flwyddyn - Aelod Staff Cymorth / Gwasanaethu'r Flwyddyn - Cynrychiolydd Academaidd y Flwyddyn - Goruchwyliwr y Flwyddyn (Ôl-raddedig) - Goruchwyliwr y Flwyddyn (Israddedig) -  Adran y Flwyddyn -  Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg - Addysgwr Ôl-raddedig y Flwyddyn - Gwobr Addysgu Arloesol - Gwobr Tiwtor y Flwyddyn - Gwobr Adborth Eithriadol - Gwobr Cam Nesaf - Gwobr Arwain Cydraddoldeb

Yn anffodus, mae enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu UMAber nawr wedi cau.

I gael gwybod a oes rhywun rydych chi'n eu hadnabod wedi cyrraedd y rhestr fer, cliciwch ar y botwm uchod.

Gwobrau Dysgu UMAber yw eich cyfle i gydnabod staff (boed yn addysgu neu beidio) a chynrychiolwyr academaidd ar draws y brifysgol am y gwaith anhygoel maen nhw'n ei wneud gydol y flwyddyn academaidd. Mae'r gwobrau'n cael eu harwain yn gyfangwbl gan fyfyrwyr, o'r enwebiadau i'r cyflwyniad.

Gallwch weld manylion llawn ynglyn â'r gwobrau a'r broses enwebu yma.

Cofiwch y gallwch chi hefyd enwebu staff ar gyfer gwobr Rydych Chi’n Wych gydol y flwyddyn drwy glicio ar y botwm isod.


 

RHYDDHAU RHESTRAU BYR – Dydd Llun 4ydd Ebrill 2017
NOSON WOBRWYO – Nos Wener 5ed Mai 2017