Sut i ymuno!

Gallwch brynu aelodaeth o Wythnos y Glas ymlaen. Bydd angen i chi brynu Cerdyn Sborti (ar gyfer Clybiau) neu gerdyn AberSoc (ar gyfer Cymdeithasau) cyn prynu aelodaeth unigol. Bydd y mwyafrif o'r rhain yn ddilys o Fedi – Mehefin oni nodir fel arall.

Mae mor hawdd â 1,2,3!

1. Ymunwch ag AberSoc

I ymuno â Chymdeithas ym Mhrifysgol Aberystwyth, rhaid i chi ymuno â AberSoc. Beth yw AberSoc? Mae AberSoc ar gyfer pob Myfyrwyr Aberystwyth. Mae'n cefnogi ein cymdeithasau, yn ogystal â darparu chi gydag ystod o gyfleusterau a gweithgareddau i'w mwynhau. Mae AberSoc hefyd yn cwmpasu i chi ar bobeth i’w wneud ag yswiriant pan ydych yn cymryd rhan, ac yn cynrychioli cymdeithas. Mae hyn i gyd am ddim ond £6! Byddwch yn cael eich annog i brynu aelodaeth AberSoc pan fyddwch yn mewngofnodi ar http://www.umaber.co.uk/cymdeithasau/rhestr_cymdeithasau/ ac yn ceisio ymuno â chymdeithas.

 

2. Dewch o hyd i'r Gymdeithas yr ydych am ymuno gyda ar y wefan UMAber!

I ymuno â chymdeithas, mae'n rhaid i chi brynu aelodaeth ar wefan UMAber! Eleni, bydd Cynllun Aelodaeth newydd yn rhedeg ar-lein ar gyfer Cymdeithasau a bydd yn rhaid i chi brofi eich statws AberSoc cyn y gallwch gael aelodaeth i gymdeithas. Unwaith y byddwch wedi prynu eich aelodaeth AberSoc, rydych yn barod i fynd! Yn syml, ewch i http://www.umaber.co.uk/cymdeithasau/rhestr_cymdeithasau/, Dod o hyd a chliciwch ar eich cymdeithas, cliciwch ar 'Ymunwch' a dilynwch yr holl gyfarwyddiadau ar y wefan i brosesu eich tâl ar-lein!

 

 3. Ychwanegwch eich e-bost at ein rhestr bostio!

Peidiwch ag anghofio i gysylltu ag aelod o'r pwyllgor i dderbyn gwybodaeth bwysig am y gymdeithas rydych wedi ymuno yn unig. Rydych yn awr yn rhan o gymdeithas!!