Sut i ymuno!

Gallwch brynu aelodaeth o Wythnos y Glas ymlaen. Bydd angen i chi brynu Cerdyn Sborti (ar gyfer Clybiau) neu gerdyn AberSoc (ar gyfer Cymdeithasau) cyn prynu aelodaeth unigol. Bydd y mwyafrif o'r rhain yn ddilys o Fedi – Mehefin oni nodir fel arall.


Mae mor hawdd â 1,2,3!

1. Ymuno â Chlwb Sporty

I ymuno â Chlwb Chwaraeon ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae'n rhaid i chi ymuno â Chlwb Sporty. Beth yw Clwb Sporty? Mae Clwb Sporty ar gyfer pob Myfyrwyr Aberystwyth. Mae'n cefnogi ein clybiau chwaraeon yn ogystal â rhoi ystod eang o gyfleusterau a gweithgareddau i chi i'w mwynhau . Mae Clwb Sporty hefyd yn rhoi  gostyngiadau gwych ar gyfer pan fyddwch yn defnyddio'r Ganolfan Chwaraeon. Er enghraifft , gall cost nofio £2.90, fod ond dim ond £1 gyda Chlwb Sporty, a gallech ddefnyddio y cae chwarae pob tywydd, cyrtiau badminton, cwrt pêl-fasged, cyrtiau sboncen (talu am oleuadau), stiwdio ddawns, caeau chwarae, rhwydi criced a thrac rhedeg yn rhad ac am ddim. Mae gennym ystod eang o bethau i chi ei wneud - p'un a ydych yn hoffi y gampfa, pwysau rhydd, dosbarthiadau ymarfer corff, sbin neu 'r pwll. Mae Clwb Sborti hefyd yn cynnig yswiriant i chi, holwch Gavin Allen am fanylion pellach. Mae hyn i gyd am £49 yn unig!

I wneud pethau ychydig yn haws, mae gennym system talu ar-lein, bydd https://payments.bis.aber.ac.uk/club_sporty/en/index.php y system yn caniatáu i chi ddewis a thalu am yr eitemau a byddwch wedyn yn cael e-bost yn cadarnhau eich archeb. Nid oes rhaid i chi lenwi ffurflen gais ar gyfer hyn. Yna bydd eich manylion Clwb Sporty yn cael ei gynnal ar eich Cerdyn Aber . Os nad ydych am ddefnyddio'r system ar-lein , llenwch eich ffurflen gais ( e -bost sports@aber.ac.uk am ffurflen gais) a'i dychwelyd i'r Ganolfan Chwaraeon gyda siec neu gallech dalu dros y ffôn gyda cherdyn - 01970 621500 .


2. Dewch o hyd i'r clwb ydych am ymuno ar y wefan UMAber!

I ymuno â chlwb , mae'n rhaid i chi brynu ein aelodaeth ar wefan UMAber ! Eleni , bydd Cynllun Aelodaeth newydd yn rhedeg ar-lein ar gyfer Clybiau a bydd yn rhaid i chi brofi eich statws Clwb Sporty cyn y gallwch gael aelodaeth i unrhyw glwb . Unwaith y byddwch wedi prynu eich aelodaeth Clwb Sporty , rhaid aros 24 awr ar gyfer eich Cerdyn Aber i gael ei ddiweddaru . Yna, rydych yn barod i fynd!

Yn syml, ewch i http://www.umaber.co.uk/chwaraeon/rhestrgyswlltchwaraeon/   a chliciwch ar y clwb yr ydych am fod yn ran ohono, cliciwch ar ' Ymunwch ' a dilyn yr holl gyfarwyddiadau ar y wefan i brosesu eich taliad ar-lein!


3. Ychwanegwch eich e - bost at ein rhestr bostio!

Peidiwch ag anghofio i gysylltu ag aelod o'r pwyllgor i dderbyn gwybodaeth bwysig am y clwb. Rydych yn awr yn rhan o Glwb Chwaraeon!!


I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut i ddod yn rhan:

Cyswllt: Lucie Gwilt, Cydlynydd Chwaraeon
E-bost:  leg13@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 621754

Cyswllt: Jasmine Cross, Swyddog Gweithgareddau
E-bost:  undeb.gweithgareddau@aber.ac.uk
Ffôn: 01970 621755